Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.
De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente, daarbij gaat het om:
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
  • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
  • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.
De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Daarom is afgesproken om bepaalde informatie vanuit de kerkenraadsvergadering voor de gemeente openbaar te maken en deze in Kerkbuurten en op onze website te publiceren.
 
Uit de kerkenraad februari 2023 Uit de kerkenraad februari 2023

Geachte gemeenteleden,

Jaap de Dood opent de vergadering met het voorlezen van de “geloofsbrieven” voor het verkrijgen van een pioniersplek in Oostzaan. De brieven zijn geschreven door Jan Slop en Sjaak Visser. Ze geven een inzicht in de opzet en mogelijke invulling van een pioniersplek. Samen met Jaap van der Giesen van de pioniersgroep van de PKN wordt de intentieverklaring geschreven. We hebben met elkaar nagepraat, hoe het  dagelijks leven er uit zal zien, als ook andere groepen mensen gebruik zullen maken van kerk en BJC...
lees meer »
 
Dick van Arkel, interim-predikant PKN Oostzaan Dick van Arkel, interim-predikant PKN Oostzaan

Geachte gemeenteleden,

Vanuit het Team Mobiliteit van de Protestantse Kerk in Nederland zal per 1 januari a.s. ds. Dick van Arkel tijdelijk worden verbonden aan onze gemeente in Oostzaan.

Het besluit tot het inschakelen van een interim-predikant is in de septembervergadering genomen, in overleg met afgevaardigden van het breed moderamen van de classis Noord-Holland, de heren Peter Verhoeff en Kees de Soet...

lees meer »
 
Kerkdiensten in coronatijd, een terugblik Kerkdiensten in coronatijd, een terugblik

Geachte gemeenteleden,

Na 4 maanden zonder zondagse kerkdiensten, hebben we vanaf begin juli 2020 in Oostzaan de kerk weer opengesteld. Achteraf gezien was dat op dat moment best een bijzonder besluit. Op veel plaatsen in de Zaanstreek zijn de kerken pas later weer open gegaan of is voorzichtig begonnen met één dienst in de twee weken.
Andere kerken in de Zaanstreek zijn pas sinds begin september weer in gebruik genomen...
lees meer »
 
De Bieb woont tijdelijk bij ons in... De Bieb woont tijdelijk bij ons in...

Geachte gemeenteleden,

De Gemeente Oostzaan maakt in De Kunstgreep een centrale sociale plek. Een plek waar alle inwoners terecht kunnen voor ondersteuning, dienstverlening en ontmoeten. Om deze plek te realiseren wordt de ruimte van de bibliotheek verbouwd.
De Bibliotheek moet dus tijdelijk een andere huisvesting hebben...
 
lees meer »
 
Uit de kerkenraad november 2019 Uit de kerkenraad november 2019

Geachte gemeenteleden,
In november zijn we op een zeer gezellige manier begonnen aan de vergadering: samen was de kerkenraad uit eten bij onze buren in het Wapen van Oostzaan. Nadat we heerlijk hadden gegeten en elkaar eens op een andere manier spraken, konden we gesterkt beginnen aan de vergadering. Het beleidsplan dat u in Kerkbuurten vindt is aan de orde geweest en door ons goedgekeurd...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad oktober 2019 Uit de kerkenraad oktober 2019

Geachte gemeenteleden,
In oktober hebben we niet alleen zelf een kerkenraadsvergadering gehad, maar zijn we ook met de kerkenraad van het Witte Kerkje, de Nederlands Gereformeerde Kerk in Oostzaan, bij elkaar geweest. We waren dit keer te gast in de Kerkbuurt 64 waar we zeer gastvrij werden ontvangen. Het doel van de avond was...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 12 september 2019 Uit de kerkenraad 12 september 2019

Geachte gemeenteleden,
Op 12 september is de kerkenraad bij elkaar geweest voor een extra lange zitting, omdat we ds. Peter Verhoeff, classis-predikant van Noord-Holland, op bezoek hadden. De eerste helft van de avond spraken wij erover wat goed en minder goed gaat in de gemeente in Oostzaan...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 13 juni 2019 Uit de kerkenraad 13 juni 2019
Geachte gemeenteleden,

Op 13 juni is de kerkenraad met een kleine bezetting bij elkaar geweest, omdat voor velen de vakantietijd juist voor of na de zomervakantie is. Ank heeft ons als voorzitter bij de les gehouden zodat we op tijd klaar waren en toch veel zaken met elkaar hebben besproken. De startdienst is aan de orde geweest en we hebben besloten dat we dit jaar weer met elkaar lunchen, maar ook meer inhoudelijk met elkaar in gesprek willen gaan...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 14 maart 2019 Uit de kerkenraad 14 maart 2019
Geachte gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering waren Kees Voogel en Leo Nieuwenhuizen te gast om te overleggen over de materiële kanten van het beëindigen van de activiteiten van KIOZK. Elders in Kerkbuurten staat hier meer over beschreven...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 14 februari 2019 Uit de kerkenraad 14 februari 2019
Geachte gemeenteleden,

We vergaderen in deze predikantloze maanden zonder Carola, maar dat is gelukkig een tijdelijke situatie. We kijken weer uit naar haar aanwezigheid.

In de laatste vergaderingen hebben we het uitgebreid gehad over onze plannen voor de komende jaren. In de vorige Kerkbuurten bent u hier al uitgebreid over geïnformeerd...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 10 januari 2019 Uit de kerkenraad 10 januari 2019
Geachte gemeenteleden,

Deze kerkenraadsvergadering stond in het teken van
“Plan 19-23”  van de Protestantse Gemeente Oostzaan.

Wat gaan we doen?
We zijn als Protestantse Gemeente van Oostzaan van start gegaan met het maken van een plan voor de komende jaren. We hadden al een plan voor de periode 2015 tot en met 2018.
Dit is voor het grootste deel gerealiseerd...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 13 december 2018 Uit de kerkenraad 13 december 2018
Donderdag 13 december vond de laatste kerkenraadsvergadering van 2018 plaats. Zoals gewoonlijk keken we terug en vooruit op de diensten. In het afgelopen half jaar hebben we in de diensten waarin Carola voorging regelmatig uit het ordinarium “Op de berg” gezongen (denkt u aan lied 299g “Gij in uw licht, vrede op aarde; in mensen van vrede krijgt Gij een gezicht…”). ....
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 8 november 2018 Uit de kerkenraad 8 november 2018
Op 8 november is de kerkenraad bij elkaar geweest. De organisatie van het vieren van Sint Maarten met het open stellen van een mooi verlichte kerk, uitdelen van snoepjes en Jan de Waal achter de piano, de oogstdienst en gedachtenisviering kwamen aan bod.

U heeft er ondertussen over kunnen lezen...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 11 oktober 2018 Uit de kerkenraad 11 oktober 2018
Op 11 oktober 2018 is de kerkenraad weer bij elkaar geweest. Er stonden geen grote discussiepunten op de agenda. We hebben vooral een aantal praktische zaken met elkaar afgesproken.
Zo zijn de komende diensten in november en december aan de orde geweest. Op initiatief van Carola, vindt op 18 november een “oogstdienst” plaats...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 13 september 2018 Uit de kerkenraad 13 september 2018
Op 13 september 2018 is de kerkenraad na de zomervakantie voor het eerst weer bij elkaar geweest. Er werd terug- en vooruit gekeken.  Zo stonden we erbij stil dat Mirjam de Rijk, ondersteund door Willie Dijkema, de nieuwe preekregelaar van onze gemeente is. De invulling van het rooster voor 2018 en 2019 gaat voorspoedig. Met name predikanten uit de omgeving worden door Mirjam en Willie benaderd, maar ook “oude” (en jonge) bekende zult u als voorganger op het rooster terug zien...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad augustus 2018 Uit de kerkenraad augustus 2018
Startdienst
Op 16 september 2018 vieren wij met elkaar de startdienst. Zoals u van de afgelopen jaren gewend bent, doen we dat met een Agape-maaltijd in de dienst. Agape is een Grieks woord en betekent liefde of vriendschap. In de tijd van Jezus was het gebruikelijk om samen te eten. Ons avondmaal is oorspronkelijk een vorm van zo’n maaltijd. Samen eten, samen aan tafel zitten – dat verbindt met elkaar...
lees meer »
 
Uit de kerkenraad 21 juni 2018 Uit de kerkenraad 21 juni 2018
Allereerst werd kennisgemaakt met onze nieuwe dominee Carola Dahmen die voor de eerste maal onze kerkenraadsvergadering als predikant bijwoonde. Er is gesproken over de aard van de werkzaamheden die Carola gaat verrichten en over de arbeidsrechtelijke verhouding die ontstaat tussen de gemeente en de predikant over de wijze waarop een ander wordt uitgewerkt. Verder is over en weer uitgebreid kennisgemaakt met Carola.
lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst 21 juli
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
14-7-2024 


Ds. Sjaak Visser
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.